Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-22892-C01
Бенефициент: «БИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ» АД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2021 г.
Край: 18.04.2021 г.

 

 

 

© Bimex Еngineering 2021.